ฟอนต์มาตรฐาน

sipa-logo

ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ภายหลังได้ยุบเลิกและโอนทรัพย์สินทั้งหมดไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป

ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้ฟอนต์มาตรฐานนี้ในเอกสารทางราชการให้ถูกต้อง และตรงกัน

 

ขอบคุณที่มาจาก f0nt.com , OfficeManner.com , คุณ Ekapol Chucherd  , คุณอภิรัตน์ รัตนไพบูรณ์ สำหรับบทความที่ได้นำมาลงไว้ที่นี่ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close