การตั้งค่าการพิมพ์ในโปรแกรม Excel

การแสดงผลของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ (printer) นั้น อาจแสดงผลได้แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันทั้งของ hardware และ software ซึ่งทำให้เวลาพิมพ์เอกสารอาจมีความคลาดเคลื่อนได้

จึงขอให้คุณครูทำการตั้งค่าเกี่ยวกับการพิมพ์ให้เหมาะสมสำหรับเครื่องของคุณครูเองนะครับ โดยสามารถศึกษาได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close