โรงเรียนปิยะบุตร์

ตั้งภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 589 คน และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 47 คน
จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
และผ่านการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนปิยะบุตร์ได้ที่
เฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนปิยะบุตร์

012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close